Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

DRÁMA 

"Van e hatásosabb eszköz a gyermeki képzelet kibontakoztatására, mint a drámajátékok?
 
Mindig is szerettem az új kihívásokat, feladatokat. Óvodánkban próbálunk minél gazdagabb, színesebb tevékenységeket biztosítani a gyermekeknek. Elmaradhatatlan a népi hagyományokhoz kapcsolódó mesejáték, amit mindig várakozással és hatalmas lelkesedéssel fogadnak a gyermekek. Egy új világ nyílt ki számomra, amikor megismerkedtem a drámapedagógiával. Az új módszerek a különleges megközelítési mód, kinyitotta az én képzeletvilágomat is. Mostani világunkban, amikor a gyermekek készen kapnak minden információt, képet, mesék tömeges áradata veszi őket körül, akkor pedagógusként joggal tesszük fel magunknak a kérdést : mivel tudnánk segíteni hogy gyermeki fantáziaviláguk ne csorbuljon? Pedagógusként kötelességemnek érzem, hogy minden eszközt megragadjak, ami rendelkezésemre áll, hogy gazdagítsam, élményszerűvé tegyem a gyermekek mindennapjait az óvodában. A mindennapi tevékenységek során gyakran alkalmazom a dramatizálást egy – egy mese megjelenítéséhez vagy vers feldolgozásához. Ezekben a tevékenységekben a gyermekek ki tudnak nyílni, belebújhatnak egy szereplő bőrébe, feloldódhatnak gátlásaik. A drámajátékok sokkal szélesebb körű lehetőséget teremtenek a gyermekek megnyilvánulására, gátlásaik levetkőzésére, ismereteik gazdagítására, kapcsolataik építésére. Az a tapasztalatom, hogy játékokon, meséken, dalokon keresztül lehet igazán közel kerülni a gyermekek belső kis világához. Igazán nagy eredményeket csak ezeken keresztül érhetünk el. A drámapedagógia alkalmazása során, a cselekvő, aktív gyermek ismeretei, képességei és szociális viszonyai a közös dramatikus játékok során fejlődnek. Saját igényeinek háttérbe szorítása vagy késleltetése a társas együttélés képességének alapjául szolgál. A drámajáték az óvodában nem más, mint az óvónő által kezdeményezett játék, amely a legkülönfélébb gyermeki képességek fejlődését segíti elő, fejleszti a kreativitást, a gyermeki képzeletet, segíti a fantáziájuk kibontakoztatását. Segíti a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődését, ezáltal pozitívan befolyásolja az iskolára való felkészülést. A dramatikus nevelés megalapozza a gyermek önismeretének, emberismeretének kibontakoztatását, alkotóképességének, kreativitásának gazdagítását.
A drámapedagógia eszköze: a drámajáték. A drámajáték különböző készségeket fejlesztő gyakorlatokat, és szerepvállalást igénylő rögtönzéseket egyaránt magába foglal. A drámajátékokra jellemző, hogy mindig rövidtávú és törekszik a lezártságra. Mindig instrukció előzi meg a tevékenységeket, és a külső megjelenési forma világos, mások által is könnyen követhető. Cselekvést, aktív közreműködést követelnek minden résztvevőtől. A résztvevők nem valóságos, hanem elképzelt körülmények során valóságos érzelmeket élnek át." 
Kronovetter Márta

Kapcsolat

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és Mesevilág Tagóvoda

+36 37 341 904

gesztenyeskert60@gmail.com

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.