Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánkról

A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és a Mesevilág telephelyi óvoda Új-Hatvan kertvárosi részén helyezkedik el. Összesen 9 csoport szerveződik az intézményben. Ebből 4 csoport Bosch szervezésű, a Bosch Elektronikai Kft. dolgozóinak gyermekeit fogadja. Önkormányzati szervezésű 5 csoport, ahol a körzetünkbe tartozó lakhellyel rendelkező gyermekeket fogadjuk. A személyi feltételek minden csoportban maximálisan biztosítva vannak. Minden csoportban csoportonként 2 fő óvodapedagógus tevékenykedik a gyermekekkel, a munkájukat 4 fő pedagógiai asszisztens és 13 fő dajka segíti. Az adminisztratív feladatokat 1 fő óvodatitkár végzi.
Intézményünk az elmúlt években nagyon nagy változásokon ment keresztül. Mindkét épület kívül-belül megújult. Tágas és világos csoportszobákkal rendelkezünk. Tiszta mosdók, öltözők tartoznak minden csoporthoz. Rendelkezünk só szobával, fejlesztő és médiaszobával, ahol lehetőség nyílik egyéni vagy mikro-csoportos tevékenységek lebonyolítására.
Mindkét óvoda udvara rendezett és gyönyörű. Lehetőséget ad nagyon sok környezeti tapasztalatszerzésre. A nagy óvoda rendelkezik egy gyönyörű tóval, és az udvarunk egy nagy parknak felel meg. A hátsó részen foci pálya és KRESZ pálya is szolgálja az idejáró gyermekek mindennapi színes időtöltését. Elől mászó fal is szolgálja a mindennapos mozgás kielégítését. Minden csoportnak saját udvara van tele mindenféle udvari játékkal. Természetesen ezeket az udvarokat évente a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve mindig cserélgetjük. A kis óvoda udvarát az ott működő két csoport használja, minden közös programot együtt a nagy óvodában töltünk.
Szakmai munkánk alapja ebben az évben megújuló Pedagógiai Programunk. A munkánk középpontjában a gyermek áll. Különböző tevékenységek során szerez tapasztalatokat és így fejlődik saját ütemben az iskolába lépésig.
Lehetőség van külön tevékenységek igénybevételére is. Néptánc, dráma, angol nyelvel való ismerkedés, gyermek joga, lábtorna, télen korcsolya, hittan gyermekeknek.
Óvodánk befogadó óvoda, fogadunk Sajátos Nevelést Igénylő gyermekeket is, természetesen a személyi és tárgyi feltételeinket figyelembe véve.
A nevelési évünk során nagyon sok közös programot szervezünk a szülőkkel. Szeptemberben Mihály napi vásárt szervezünk, novemberben Márton napot. Karácsonyi barkács délutánokat és vásárt szervezünk. A farsang egy egész héten zajlik, minden nap valamilyen eseménnyel. A jeles napokról is megemlékezünk: Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja. Természetesen minden csoport megünnepli az Anyák napját és a Gyermek hét is minden nap valamilyen programot tartogat a gyermekek számára. A tanévet a nagycsoportosok búcsúzóival zárjuk és a Pünkösdi napot megszervezve zárjuk az évet.
Óvodánk Madárbarát óvoda, Biztonságos Óvoda és Okos óvoda címet is viseli. Nagyon sokszor nyertük el Hatvan Város Legvirágosabb és második legvirágosabb intézménye címet.
Bízunk benne, hogy aki ellátogat hozzánk az nagyon sok élménnyel és tapasztalattal lesz gazdagabb. 
Mi mindenkit szeretettel várunk!

Intézményvezetői gondolatok

„Kezdeményezni, aztán hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”
(Maria Montessori)
Az óvodában végzett munka során, célom a hatékony pedagógiai munka megteremtése, gyermekközpontú intézmény működtetése, a Pedagógiai Programunk megvalósítása és a partneri elvárásoknak való minél magasabb szintű megfelelés.
Fontos számomra, hogy az óvodánkba járó gyermekek biztonságban, szeretetben és derűs légkörben nevelkedjenek.
Éppen ezért munkám során azon fáradozom, hogy a törvényi, fenntartói, szülői, a Bosch Elektronikai Kft és nem utolsó sorban a kollégáim elvárásainak megfelelően lássam el a feladataimat. Fontosnak érzem azt, hogy a megkezdett munkát folytassam, viszont saját elképzeléseimet is megvalósítva az intézmény pozitív fejlődése érdekében tevékenykedjek. Ennek érdekében továbbá jól felkészült és dinamikus nevelőtestület alakítása és a technikai dolgozók megbecsülése is fontos szempont számomra.
Ennek elérése, az emberi méltóság megőrzésével, a gondolkodás pozitív irányú befolyásolásával, vezetői elvárásaim világos megfogalmazásával, a munkatársaim folyamatos szakmai fejlődésének segítésével, és ami nagyon fontos, személyes felelősségvállalással a vezetői megbízással járó feladatokban nyilvánuljon meg.
Az ide járó gyermekek szeressenek óvodába járni, élvezzék mindazt, amit nap, mint nap nyújtunk számukra. Szükségleteik maximálisan legyenek kielégítve. A szülők szívesen bízzák ránk gyermekeiket. Beleértve a Sajátos Nevelést Igénylő gyermekeket is.


 

Hatvan 2021. január 29.
Bereczkiné Valter Anita
Igazgató

Kapcsolat

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda és Mesevilág Tagóvoda

+36 37 341 904

gesztenyeskert60@gmail.com

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.